ING. JIŘÍ DOBEŠ

Projektový ateliér

Projektový atelier

Projektový atelier poskytuje služby vypracováním kompletní projektové dokumentace staveb včetně inženýrské činnosti.

Zaměření firmy

Vypracování projektové dokumentace staveb rodinných domků, občanských staveb.
Projektová činnost v oblasti Krkonoš, Čech a Moravy:

 • Rodinné domy dle vlastního katalogu nebo individuálně řešené projekty
 • Penziony, hotely, horské boudy
 • Administrativní a správní objekty, školy a školky
 1. Zaměření stávajích objektů staveb, digitání zpracování.
 2. Vypracování architektonických studií.
 3. Vypracování dokumentace pro územní souhlas, územní řízení, projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby, stavební povolení, prováděcí dokumentaci včetně projektů instalací vodovodu, kanalizace, plynu, vytápění, elektro,vzduchotechniky. Projektovou dokumentaci přípojek kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektro, vrtané a kopané studny, čistící zařízení odpadních vod, zemních kolektorů a vrtů pro tepelná čerpadla.
 4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
 5. Výkazy výměr a rozpočet stavby.
 6. Inženýrská činnost, projednání staveb k územnímu a stavebnímu řízení, ohlášení staveb, kolaudace.
 7. Stavební dozor investora.
 8. Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) pro nové stavby, rekonstrukce a stávající objekty.
 9. Vypracování projektové dokumentace a odborného posudku pro dotační program „Zelená úsporám“

Projektová dokumentace zpracovaná digitální formou.

Možnost dodání stavby na klíč pro oblast Krkonoš a okolí, nebo pro oblast Prahy a okolí.

 
AD PROJEKTOVÝ ATELIĚR, ING. JIŘÍ DOBEŠ